Kredi Notu Nedir?

Finansal geçmişe bakılarak, toplanan verilerin analiz edilmesi sonucu oluşan puanlamaya ‘kredi notu’ denilmektedir. Bankaların, sigorta şirketlerinin, taksitli satış yapan çeşitli kuruluşların müşterilerine kredi onayı sağlayabilmesi için kredi notu önemli bir ölçüttür. Ülkemizde birçok farklı finansal kuruluş kendi puanlama sistemini oluşturmuştur. Bu sistemler [...]

Karar Destek Sistemleri

İşletmelerde hemen her gün birçok konuda karar alınır. Kararların amaca en uygun, hızlı ve koşullara en uyumlu olması işletmeye rekabet üstünlüğü sağlar. Geleneksel karar verme yöntemlerinin aksine karmaşık problemlerin çözümünde Karar Destek Sistemi veri, model ve bilgi teknolojilerini içeren bütünleşik bir sistemdir. Genel yapısına baktığımız [...]

Kredico Şirket Puanlama Sistemi

İşletmelerin finansal tablolarının analiz edilmesi, şirket yöneticilerinin karar alma süreçlerini desteklerken aynı zamanda işletmenin varlıkları ve kaynakları arasındaki uyumu görmemize olanak sağlar. Kredi sağlayıcıları, yatırımcılar ve hissedarlar açısından da işletmelerin riskini değerlendirmek son derece önemlidir. Finansal analizin, kısa ve uzun vadeli borç verenler için kredi güvencesi sağlanması, hissedarlar açısından yatırım veriminin ölçülmesi gibi amaçları vardır. Yönetim tarafında verimliliğin ve finansal büyümenin saptanmasını sağlamaktadır. Bununla birlikte[...]