Kredico Şirket Puanlama Sistemi

Kredico Şirket Puanlama Sistemi

İşletmelerin finansal tablolarının analiz edilmesi, şirket yöneticilerinin karar alma süreçlerini desteklerken aynı zamanda işletmenin varlıkları ve kaynakları arasındaki uyumu görmemize olanak sağlar. Kredi sağlayıcıları, yatırımcılar ve hissedarlar açısından da işletmelerin riskini değerlendirmek son derece önemlidir.

Finansal analizin, kısa ve uzun vadeli borç verenler için kredi güvencesi sağlanması, hissedarlar açısından yatırım veriminin ölçülmesi gibi amaçları vardır. Yönetim tarafında verimliliğin ve finansal büyümenin saptanmasını sağlamaktadır. Bununla birlikte hükümet ve kamu kuruluşları da gerektiği noktada işletmenin finansal durumunu öğrenmek isteyebilir.

Hem ülkemiz hem de yurt dışı kredi sağlayıcı kuruluşların ve kredi risk değerlendirme, denetim kuruluşlarının kredi derecelendirmesi firmaların ölçeğine göre değişebilmektedir. Firmalar genel olarak bireysel ticari kuruluşlar, küçük ve orta ticari işletmeler ile büyük ölçekliler şeklinde kategorize edilmektedir. Büyük ölçekli şirketlerde genel yaklaşım derecelendirme olarak ifade edilmekte, diğerlerinde skorkart sonuçları veya uzman değerlendirmesi yaklaşımı öne çıkmaktadır. Her ne kadar kullanılan yaklaşımlar farklılık gösterse de ele alınanlar ilgili firmanın mali durumunu gösteren uluslararası kabul edilmiş değerleridir.

Bunlar özetle,

  1. Büyüme
  2. Likidite
  3. Borçluluk
  4. Faaliyet Döngüsü
  5. Kârlılık şeklinde ifade edilebilir.

Ülkemizde bireysel tarafta risklerin yönetilmesiyle ilgili finansal enstrümanlar risk puanlarına dönüştürülerek kullanılmakta ve son zamanlarda yoğun bir şekilde kullanımı yaygınlaşmaktadır. Kredico, bu zaman diliminde hem bireysel hem de bireysel ticari işletmelerin risk skor kartlarını geliştirmiş ve kullanıma açmıştır.

Şimdi ise küresel belirsizliklerden dolayı ortaya çıkan ticari riski yönetmek adına yapılan bu çalışmada Kredico, tüm ticari şirketlerin mali tabloları üzerinden 20+ rasyoyu ele alarak belirlenen döneme göre skorlayıp, risk segmentini belirleyen Kredico Şirket Puanlama Sistemini oluşturmuştur. Puanlama sistemimiz şirketin belirlenen herhangi bir dönemdeki mali yapısının röntgenini çekerek, finansal durumu hakkında bilgi ve buna bağlı aksiyon almamızı destekler.

Firmanın almış olduğu puan, kredi ödemelerini gelecek dönemde ne ölçüde yerine getireceğini tahmin etmemizi sağlayıp, şirketlerin ticari risklerinin ölçülmesini amaçlar. Ticari risklerin otomatik şekilde ölçülmesi operasyonel maliyeti azalttığı gibi aynı zamanda ticari risk ölçümüne belirli bir standart getirerek merkezi ve rasyonel karar alınmasını sağlar.

Bu çalışmamızda, Kredico Şirket Puanlama Sistemi 2015-2018 yılları arasında faaliyet gösteren 700+ firmanın (1382 mali tablosu) bilgisi kullanılarak geliştirilmiştir.

Şirketlerin taşıdığı riskler beş farklı kategoriye ayrılarak Çok İyi, İyi, Orta, Kötü, Çok Kötü şekilde sıralanmıştır.

Genel

Çok İyi

İyi

Orta

Kötü

Çok Kötü

Toplam

sayı

87

280

477

492

46

1382

yüzde

6%

20%

35%

36%

3%

100%


Yıl

Çok iyi

İyi

Orta

Kötü

Çok kötü

Toplam

2015

0

12

36

24

2

74

2015 (yüzde)

0%

16%

49%

32%

3%

100%

2016

21

74

116

149

9

369

2016 (yüzde)

6%

20%

31%

40%

2%

100%

2017

39

137

209

203

23

611

2017 (yüzde)

6%

22%

34%

33%

4%

100%

2018

25

55

116

114

12

322

2018 (yüzde)

8%

17%

36%

35%

4%

100%

Şirketlerin Yıllara Göre Segment Dağılımı

 

Belirlenen yıllardaki ticari risk puanı ve segmentleri karşılaştırılarak firmanın gelecek dönemdeki risk tahmini yapmam mümkündür. Amacımız, objektif bakış açısıyla tüm küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için finansal kuruluşların kaynaklarına erişimi kolaylaştırmak, şirket değerinin gerçekçi belirlenmesini sağlamak, yatırımcının karar alma süreçlerine yardımcı olmak, şirket yöneticilerinin vizyonlarına erişmelerinde yol gösterici olarak değer katmaktır.

Paylaş