Finans Sektörü Tarafından Kullandırılan Kredilerin Sektörel Şüpheli Alacak Dağılımı

Bu rapor Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi kamuya açıklanan Ocak 2019-Aralık 2020 dönemine ait istatistiklerden faydalanılarak hazırlanmıştır.

Toplam şüpheli alacak ortalaması Kasım 2020’de 4,28% iken Aralık 2020’de 4,43%’e yükselmiştir. 2019’un son altı ay ortalaması 5,32% iken 2020’nin son altı ay ortalaması 4,40%’a düşmüştür.

Şüpheli alacak oranlarının 2019-2020 yıllarının son altı ay ortalamalarını sektörlere göre karşılaştırdığımızda en çok artış olan ilk beş sektör tabloda gösterilmiştir. Şüpheli alacak oranındaki en çok artış işçi çalıştıran özel kişilerde olmuştur.

Sektörlere göre şüpheli alacak oranlarındaki en çok azalmanın olduğu ilk beş sektör ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Şüpheli alacaklardaki en çok azalış konfeksiyon sanayide olmuştur.

Sektörlere göre şüpheli alacak oranlarının 2020 yılı son iki ayına göre karşılaştırmaları tabloda gösterilmiştir.

Daha detaylı bilgi için tıklayınız.