KULLANIM KOŞULLARI

Lütfen, bu siteyi kullanmadan ya da buradaki herhangi bir bilgiye giriş yapmadan önce aşağıdaki kullanım koşullarını dikkatlice okuyunuz. Bu web sitesinin herhangi bir şekilde kullanımı, bu kullanım şartları ve koşullarına uymayı gerektiren bağlayıcı bir sözleşme oluşturur. Bu koşulları hiçbir sınırlama ya da istisna olmadan kabul etmemeniz durumunda, siteye giriş yapmamalısınız ve derhal çıkış yapmalısınız.

Aşağıdaki hükümler, siz ve Kredi Kulübüm Bilgi Teknolojileri A.Ş. (“Kredico”) arasında, sizin bu web sitesini (“Site”) kullanımınız ile ilgili yasal bir sözleşmenin (“Sözleşme”) koşullarıdır. Site, Kredico’nun malıdır ve Kredico tarafından işletilir. Size sunulan bu Site kesinlikle işbu Sözleşme’ye tabidir. Bu Site’ye erişmekle, giriş yapmakla ve/veya kullanmakla, işbu Sözleşme’nin koşullarını ve ayrılmaz parçası olan Gizlilik Politikasını okuduğunuzu, anladığınızı ve bu koşullara tabi olduğunuzu ve yürürlükteki bütün kanun ve yönetmeliklere uymayı kabul edersiniz. İşbu Sözleşme’nin koşulları siz ve Kredico arasında gerekli olan bir uzlaşmanın temelini oluşturur.

Kredico işbu Sözleşme’yi her zaman değiştirme hakkını saklı tutar ve revize edilmiş Sözleşme’yi Site’de yayınlamak yolu ile bu tür herhangi bir değişikliği size bildirecektir. Site’de işbu Sözleşme’yi, düzenli olarak değişiklikler için kontrol etmelisiniz. Bütün değişiklikler yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecektir. İşbu Sözleşme’ye yapılan herhangi bir değişiklikten sonra Site’yi kullanmaya devam etmeniz, yapılan her türlü değişikliği kabul ettiğiniz anlamına gelir. Kredico, hiçbir ihbar ya da yükümlülük olmadan bu Site’nin tamamını ya da herhangi bir bölümünü feshedebilir, askıya alabilir, değiştirebilir veya erişimi engelleyebilir.

KULLANIM SINIRLAMALARI

Bu Site’de yer alan metinler, veriler, tasarımlar, kaynak kodları, yazılım, fotoğraflar, resimler ve diğer bilgiler (hepsi bir arada "İçerik") de dahil olmak üzere ama bunlarla sınırlı olmadan bütün içeriklerin telif hakları Kredico’ya aittir. İçeriğin Kredico’nun önceden alınmış yazılı açık izni olmadan, elektronik olarak, mekanik olarak, fotokopi çekmek yolu ile kaydedilerek veya başka herhangi bir yolla de dahil olmak üzere ama bunlarla sınırlı olmadan kopyalanamayacağını, çoğaltılamayacağını, dağıtılamayacağını, yeniden yayımlanamayacağını, görüntülenemeyeceğini, yayınlanamayacağını veya aktarılamayacağını kabul edersiniz. İçeriğin Kredico’nun malı olduğunu ve öyle olacağını kabul edersiniz. Herhangi bir İçeriğin bütünü veya herhangi bir parçasını değiştiremezsiniz, bunların satışına ya da devrine iştirak edemezsiniz veya bunlara dayalı olarak eser türetemezsiniz. İçeriğin linkini vermek veya çerçevelemek yolu ile de dahil olmak üzere herhangi başka bir Site’de veya herhangi başka bir ağ tabanlı bilgisayar ortamında herhangi bir amaçla, Kredico’nun önceden alınmış yazılı izni olmadan kullanımı yasaktır.

İçeriği ve Site’yi yalnızca yasaya uygun amaçlar için kullanacağınızı kabul edersiniz. Kredico’nun sistemlerine erişim, şifrelerin kötüye kullanımı veya Site’de yayınlanan herhangi bir bilginin kötüye kullanımı da dahil olmak üzere ama bunlarla sınırlı olmaksızın Site’nin herhangi bir şekilde izinsiz olarak kullanımı kesinlikle yasaktır. Kredico kullanıcıları 18 yaşında ya da daha büyük olan Türkiye’de ikamet eden kişiler olmalıdır. Kişisel verilere erişim olmadan sadece ticari amaçlı olarak yurtdışından kullanım imkanı olabilmektedir.

İÇERİK KISITLAMALARI

Kredico tarafından sağlanan verileri, her ne şekilde sağlanmış olursa olsun, herhangi bir rekabet içerikli kullanım ya da amaç için kullanmamayı kabul edersiniz. Ayrıca, geçmişte de Kredico’da yer alan verileri, her ne şekilde sağlanmış olursa olsun, Kredico’nun ürünleri ve hizmetleri ile rekabet etmek amacı ile hiçbir zaman kullanmadığınızı kabul edersiniz.

TİCARİ MARKALAR

Kredico (Kredi Kulubum ve Kredico logosu da dahil olmak üzere), Kredico.com, Kredico Skoru ve bunlarla ilişkili tüm logolar (hepsi birlikte "Kredico ticari markaları") Kredico ticari markaları ve hizmet markalarıdır. Bu Site’de kullanılan diğer şirket, ürün ve hizmet isimleri ve logoları, Kredico ya da iş ortakları tarafından sahibi olunan ticari markalar veya hizmet markaları olabilir. Kredico tarafından açıkça yazılı olarak yetki verilmediği sürece, bu Site’de bulunan ticari markaların herhangi birisini kullanamazsınız, kopyalayamazsınız, sergileyemezsiniz, dağıtamazsınız, değiştiremezsiniz veya yeniden üretemezsiniz. Kredico, bu tür bir linkin oluşturulması önceden bizim tarafımızdan onaylanmış olmadığı sürece Kredico ticari markalarının herhangi birisinin herhangi bir siteye ya da siteden linkin bir parçası olarak kullanılmasını yasaklar.

ÜÇÜNCÜ TARAF SİTELERİNE LINKLER

Bu Site, üçüncü taraflarca yönetilen, sahibi olunan ve işletilen linkler (“Üçüncü Taraf Siteleri”) içerebilir. Kredico, Üçüncü Taraf Siteleri’nden sağlanan bilgilerin doğruluğunu ve geçerliliğini kontrol edemez ve bunlarla ilgili hiçbir yükümlülüğü yoktur. Herhangi bir Üçüncü Taraf Sitesi’nin kullanım koşullarının o web sitelerinin kullanım koşulları tarafından düzenlendiğini kabul edersiniz. Üçüncü Taraf Siteleri’ne açılan linkler, Kredico’nun bu siteleri veya bu sitelerde sunulan içerikleri, ürünleri, reklamları veya diğer materyalleri onaylaması veya öneriyor olması anlamına gelmez ancak bu linkler sadece size kolaylık sağlamak içindir ve bunlara riskleri size ait olmak üzere erişirsiniz. Bu Üçüncü Taraf Siteleri Kredico’nunkinden farklı bir gizlilik politikasına sahip olabilirler ve Üçüncü Taraf Sitesi bu Site’den daha az güvenlik sağlayabilir. Kredico, herhangi bir Üçüncü Taraf Sitesi’nin içeriğinden sorumlu değildir, ne de Kredico, herhangi bir Üçüncü Taraf Sitesi’nin içeriği (ya da bu içeriğin doğruluğu) ile ilgili olarak açık veya dolaylı, herhangi bir teminat ya da beyanda bulunmaz ve bu sitelerde ya da şekillerde sunulan ya da reklamı yapılan ürünler veya servislerin herhangi bir hatasından dolayı hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

ELEKTRONİK OLARAK İŞ YAPMA RIZASI

Bu Site ve bütün İçerikler “olduğu gibi” açık ya da dolaylı hiçbir garanti olmadan sunulmuştur. Kredico, Site’nin virüslerden ve diğer zararlı bileşenlerden arınmış olduğunu garanti etmez. Kredico, size önceden bir ihbarda bulunmaksızın ve size karşı bir yükümlülükleri olmaksızın istediği zaman İçeriği ve Site’yi sonlandırabilir veya değişiklik yapabilirler. Tarih içeren her türlü bilgi yalnızca üzerinde yazan tarihte yayınlanır ve Kredico bu tür bilgileri güncelleme veya düzeltme konusunda herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk almaz. Kredico size önceden bir ihbarda bulunmaksızın her Site tekliflerinden veya iletilerinden herhangi birisini veya hepsini iptal etme hakkını saklı tutarlar. Site teknik hatalar veya yazım hataları içerebilir. Bu Sitenin kullanımı riski size aittir.

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

Kredico, hiçbir koşul altında, içeriğin, Site’nin veya bu Site’nin bağlantılı olduğu herhangi bir Üçüncü Taraf Sitesinin herhangi biri tarafınca kullanımı ya da kullanamamasından veya ister bir sözleşme faaliyetinde olsun ister ihmal dolayısı ile meydana gelen ya da bununla ilişkili olan herhangi bir performans hatası, hata, kusur, aksama, arıza, işlemde veya aktarımda gecikme, bilgisayar virüsü veya har veya sistem hatası herhangi bir şekilde alakalı olan genel, özel, direkt, dolaylı, arızi, risk sebebiyle oluşan veya her türlü başka zarar (sınırlaması olmayan, yoksun kalınan karlar veya iş kesintisi de dahil olmak üzere) da dahil olmak üzere herhangi bir zarardan, Kredico ve yöneticileri bu tür bir hasarın, kaybın ya da masrafların meydana gelebilme olasılığı konusunda bilgilendirilmiş olsalar bile, sorumlu olmayacaktır.

Kredico ve yöneticileri, herhangi bir kullanıcının hakaret, sövme, saldırgan tutum veya yasa dışı eylemlerinden sorumlu değildir. Bu Site ile ilgili memnuniyetsizliğinizin tek çözümü Siteyi kullanmayı durdurmanızdır. Bu sitede yer alan materyalleri kullanmanız ekipmanların servise gitmesine, tamir edilmesine veya ekipman ya da verilerin düzeltilmesine neden olursa, bununla ilgili bütün masraflar size aittir.

KREDİ BAŞVURUSU

Kredico hiçbir koşulda kullanıcının kredi ve kredi kartı başvurusun, taksitli veya vadeli satın alma talebinin olumlu sonuçlanacağı garantisi vermez. Kredi talebinin onaylanması ve kullanıcıya kullandırılmasına ilişkin takdir yetkisi münhasıran bankaya veya ilgili finansal kuruluşa veya satış yapan gerçek veya tüzel kişiye aittir. Kredico’da yayınlanmış olan bilgiler ürün ve piyasa koşulları gözetilerek verilmektedir.

Banka kullanıcı tarafından yapılan başvurudan sonra kredi değerlemesi sorgulamasının olumlu neticelenmesi üzerine kredi başvurusu için ön onay verecek olup, ön onay banka tarafından uygun gördüğü yöntemle kullanıcıya bildirilecektir. Ancak kredi için ön onay verilmesi, bankayı kredinin tahsis edilmesine yönelik bir yükümlülük altına sokmaz. Kredi kullandırılıncaya kadar, banka, kredi koşullarında istediği her türlü değişikliği yapmakta ve/veya krediyi kullandırıp kullandırmamakta tamamen serbestir. Kullanıcının beyan ettiğin bilgilerle bankaya ibraz ettiği belgeler arasında farklılık olması durumunda, her aşamada bankanın krediyi kullandırmaktan imtina edebilecektir.

TAZMİN ETME

Siz, (i) Siteye gönderdiğiniz, burada yayımladığınız ya da Site yolu ile aktardığınız materyaller veya içerikten, veya (ii) sizin Siteyi işbu Sözleşmeyi ihlal eden şekilde veya yürüklükteki yasayı ihlal eden şekilde kullanımınızdan kaynaklanan üçüncü bir tarafça yapılmış herhangi bir hak talebi ile bağlantılı olarak Kredico’ya iletilen avukat ücretleri ve masraflar da dahil olmak üzere (fikir mülkiyeti hak talepleri de dahil olmak üzere) her türlü ve bütün hak talepleri, kayıplar, masraflar, talepler veya yükümlülükler karşısında Kredico’yu tazmin etmeyi ve zarar görmesini engellemeyi kabul edersiniz. Ayrıca, bu tür hak talepleri karşısında onları savunmak için tamamıyla işbirliği içerisinde olmayı kabul edersiniz. Kredico, aksi durumda sizin tarafınızdan tazmin edilmeye tabi olan herhangi bir konu için masrafları kendilerine ait olmak üzere, savunma ve kontrol üstlenme hakkını saklı tutarlar ve herhangi bir durumda bu tür herhangi bir hak talebini veya konuları Kredico’nun yazılı izni olmadan çözüme ulaştırmayacaksınız. Ayrıca, bir üçüncü tarafın sizin Sitede yayımladığınız herhangi bir bilgiyi ya da materyali kullanımında doğan her türlü hak talepleri karşısında Kredico’yu tazmin etmeyi ve zarar görmesini engellemeyi kabul edersiniz.

KULLANICIYI TANIMLAMAK İÇİN KULLANILABİLECEK BİLGİLERİN KULLANIMI

Kredico’nun kişiyi tanımlamak için kullanılabilecek bilgilerin kullanımı ile ilgili uygulamaları ve politikaları Kredico’nun Gizlilik Politikası tarafından yönetilir.

FESİH

İşbu Sözleşme Kredico tarafından feshedilene kadar geçerli olacaktır. Kredico işbu Sözleşmeyi istediği zaman, ihbara gerek olmaksızın, herhangi bir neden belirtmeksizin, tamamıyla Kredico’nun takdirinde olmak üzere ve herhangi bir tazminat ödemeksizin derhal feshedebilir veya askıya alabilir veya sizin erişiminizi veya bu Site’nin kullanımını iptal edebilir. İşbu Sözleşmenin aşağıdaki hükümleri sizin bu Siteyi kullanımınızın veya Siteye erişiminizin iptalinden sonra da geçerli olacaktır: Tazmin Etme, Sorumluluğun Sınırlandırılması, Feragat, Uygulamadaki Kanunlar ve Uyuşmazlıkların Çözümü ve Genel Hükümler.

FERAGAT

Kredico’nun işbu Sözleşme şartları altındaki herhangi bir hakkını uygulamaya sokmaması bu haklarından veya herhangi başka bir hakkından herhangi bir şekilde feragat ettiği olarak yorumlanmayacaktır.

UYGULAMADAKİ KANUNLAR VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme ve sizin Siteyi kullanmanız ile ilgili diğer bütün kurallar Türk kanunlarına tabidir. İşbu Sözleşmeden ve Site’nin kullanımından doğan uyuşmazlıklarda İstanbul Çağlayan Mahkemeleri yetkilidir.

İLAVE ŞARTLAR

Sitedeki belli bölümler ya da sayfalar işbu Sözleşmenin şartları ve koşullarına ilave olan ayrı kullanım şartları ve koşulları içerebilir. Bu durumda, ilgili bölümler orada belirtilen şartlar ve kurallar kapsamında kullanılabilir.

BÖLÜNEBİLİRLİK

İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz ya da uygulanamaz sayılması durumunda, geri kalan hükümler mümkün olan en geniş şekilde uygulanacaktır ve Sözleşmenin geri kalan hükümleri tam olarak yürürlükte ve geçerlilikte kalacaktır.

GENEL HÜKÜMLER

İşbu Sözleşme, geçmişte siz ve Kredico arasında yapılmış olabilecek her türlü Kullanım Koşulları Sözleşmesini iptal ederek onun yerini alır. İşbu Sözleşme taraflar arasında bağlayıcı olacak, lehine hüküm ifade edecek ve taraflara ve ilgili varislerine ve görevlendirdiği kişilere uygulanabilir olacaktır. Ne taraflar arasındaki davranış biçimi ne de ticari faaliyetler Sözleşmenin herhangi bir hükmünü değiştirecek şekilde hareket etmeyecektir. Burada açık olarak verilmemiş olan tüm haklar saklıdır. Başlıklar yalnızca kullanım kolaylığı içindir ve hiçbir şekilde ilgili bölümün kapsamını ya da içeriğini tanımlamaz, sınırlamaz, yorumlamaz ya da tanımlamaz.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK

Sözleşme ile ilgili veya Kredico’nun faaliyetleri ile ilgili herhangi bir sorunuz olması durumunda, destek@kredico.com adresinden elektronik posta yolu ile lütfen bizimle iletişime geçin.